19.05.2016 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

In het politieke en maatschappelijke debat is meer gestructureerde aandacht nodig voor de brede welvaart. Dat concludeert de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip in haar rapport ‘Welvaart in kaart’.[meer...]

  14.04.2016 Green Deal Elektrisch Vervoer zet in op Groene Groei

Met de ondertekening van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 verlengt minister Henk Kamp het Formule E-Team met vijf jaar. [meer...]

  05.02.2016 Strategische visie Biomassa 2030

Naar verwachting zal de Nederlandse vraag naar biomassa groeien. Dit biedt kansen voor een groene groei van de economie. [meer...]

  18.01.2016 Energierapport - Transitie naar duurzaam

Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland.[meer...]

  18.12.2015 Uitfasering kolencentrales

Kamerbrief over het uitfaseren van de kolencentrales in Nederland[meer...]

  24.11.2015 Klimaattop in Parijs

De Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 24 november 2015 in de plenaire zaal over de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die van 30 november tot en met 11 december 2015 in Parijs wordt gehouden.[meer...]

  09.11.2015 Kamerstuk 31 793 Internationale klimaatafspraken

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 21e Conferentie van Partijen (COP21) bij het VN Klimaatverdrag.[meer...]

  09.10.2015 Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning is door samenwerking tussen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tot stand gekomen. [meer...]

  10.07.2015 Kamerstuk 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Ruim honderd partijen hebben de afgelopen twee jaren de afspraken van de tafel voor mobiliteit en transport van het energieakkoord uitgewerkt.[meer...]

  18.06.2015 Reactie op de Monitor Duurzaam Nederland (CBS, 2014) - hoofdstuk 4: Groene Groei

In het najaar 2014 is de Monitor Duurzaam Nederland van het CBS en de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) voor de derde maal gepubliceerd. Dit is de kabinetsreactie op het vierde hoofdstuk uit de monitor.[meer...]

  18.06.2015 Kamerbrief over Tussenbalans Groene Groei 2015

De kamerbrief van minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Mansvel (IenM) bij het rapport Tussenbalans Groene Groei 2015.[meer...]

  18.06.2015 Tussenbalans Groene Groei

In dit document schetst het kabinet de belangrijkste resultaten op de pijlers en domeinen sinds de brief 'Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie' van 28 maart 2013.[meer...]

  20.01.2015 Overzicht van de nationale middelen

Bijlage bij de kamerbrief over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau. [meer...]

  20.01.2015 Kamerbrief over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau.[meer...]

  04.09.2014 Groene Groei

De commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer debatteerde op donderdag 4 september 2014 over de voortgang van de groene groei.[meer...]

  28.03.2013 Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie

Brief van de minister van EZ en staatsecretaris van IenM aan de Tweede Kamer.[meer...]


 nieuws