24.11.2016 Save the date! Inspiratie- en netwerkbijeenkomst Groene Groei

De netwerken rond Biobased Economy, Circulaire Economie, Grondstoffen, Elektrisch Vervoer, Green Deals en Ruimte-in-regels zetten samen in op Groene Groei.[meer...]

  15.09.2016 Climate, Growth and a Global Agenda: Presentation by Professor Lord Nicholas Stern

This talk will present the logic, urgency and promise of tackling climate change, the subtitle of Stern’s 2015 book "Why are we waiting?" [meer...]

  13.07.2016 Perspectief op Groene Groei

Artikel in ESB van de voorzitters van het Netwerk Groene Groei, Marjan Hofkes en Harmen Verbruggen.[meer...]

  19.04.2016 Verslag 'Het verplichten van schone nieuwe technologieën'

Op 10 maart vond het derde seminar plaats van het Netwerk Groene Groei, met als thema 'Het verplichten van schone nieuwe technologieën'. [meer...]

  31.03.2016 Sustainable Lifestyles, Social Innovation & Transitions: directions for policy & research

Uitnodiging voor het seminar over duurzame levensstijlen op 4 april, in Delft, georganiseerd vanuit het GLAMURS project. [meer...]

  31.03.2016 Themawebsite Planbureau voor de Leefomgeving

PBL heeft een themawebsite over energietransitie gepubliceerd.[meer...]

  03.03.2016 Internationale grondstoffendeal met Frankrijk, Vlaanderen en Verenigd Koninkrijk

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekent vandaag in Brussel een internationale overeenkomst om de handel in grondstoffen als aluminium en lood die overblijven na afvalverbranding te stimuleren.[meer...]

  25.01.2016 Dijksma werkt Europees aan een duurzame circulaire economie

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) spreekt vandaag over circulaire economie tijdens een bijeenkomst met het Europese bedrijfsleven, belangenorganisaties en beleidsmakers.[meer...]

  11.05.2015 Nieuw rapport van De Wereldbank over klimaatbeleid

Een drie-stappen-plan naar een klimaatneutrale toekomst.[meer...]

  29.04.2015 Nieuwe editie webmagazine 'Green Growth - The Nordic Way'

Op 29 april is een nieuwe editie gepubliceerd van het webmagazine Green Growth – the Nordic Way.[meer...]

  23.04.2015 Een toekomstbestendig belastingstelsel

Maak arbeid goedkoper en grondstoffen en vervuiling duurder. Daartoe riep De Groene Zaak 23 april op in een petitie aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de herziening van het belastingstelsel.[meer...]


 nieuws