Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

05.03.2015

Eén van de doelstellingen van het stimuleringsbeleid van elektrisch vervoer (EV) in Nederland is om de Nederlandse economie te versterken. Hiertoe behoort ook de mogelijkheid om met een sterke EV-sector werkgelegenheid te creëren in Nederland. In dat kader heeft CE Delft, in opdracht van RVO, een inschatting gemaakt van de werkgelegenheid in de Nederlandse EV-sector in 2020. nieuws