Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland

24.03.2015

Natuurrampen door weersextremen treden frequent op en kunnen door klimaatverandering steeds vaker gaan voorkomen. Wat zijn de belangrijkste klimaatrisico's voor Nederland en waar doen zich wereldwijd kansen voor voor ons land? Dit PBL-rapport geeft een overzicht van de risico's en kansen van mondiale klimaatverandering en laat zien dat het relevant is om klimaatverandering op de agenda te zetten van de Nationale Adaptatie Strategie.

Vonk, M. et al. (2015), Wereldwijde klimaateffecten: risico’s en kansen voor Nederland, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. nieuws