Verslag seminar 'Slimme marktprikkels'

24.12.2015

Voorzitter Marjan Hofkes (VU) stipte in haar inleiding de discussie rond het begrip 'brede welvaart' aan. Carl Koopmans (VU/SEO) reflecteerde in de eerste presentatie op de instrumentkeuze in het milieubeleid. Frank Dietz (PBL) liet zijn licht schijnen over de resultaten van de inzichten uit de gedragseconomie voor het milieubeleid.

Het tweede deel van het seminar richtte zich op de beprijzing van CO2. Reyer Gerlagh (UvT) presenteerde een eenvoudige formule die partijen in staat stelt zelf te berekenen wat de waarde van een ton vermeden CO2 is. Rob Aalbers (CPB) presenteerde de waarde van CO2 in de recent gepubliceerde langetermijnscenario’s Welvaart en Leefomgeving (WLO) van de Planbureaus.

Lees het hele verslag van de presentaties en discussies van die middag op de website van de Nieuwsbrief Milieu en Economie. nieuws