Klimaattop in Parijs

24.11.2015

De top in Parijs is de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. De top is ook bekend onder de naam ‘COP21’, waarbij de afkorting staat voor Conference of Parties. Het doel van deze internationale conferentie is dat de deelnemers uit 196 landen een nieuw klimaatakkoord bereiken.


Categorie: kamerstukken

 nieuws