Kamerstuk 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

10.07.2015

Ruim honderd partijen hebben de afgelopen twee jaren de afspraken van de tafel voor mobiliteit en transport van het energieakkoord uitgewerkt. Het eerste jaar is een gezamenlijke lange termijn-visie op een duurzame brandstofmix transport opgesteld. Achtergrond hiervan is dat de sector een aantal ingrijpende veranderingen voor de boeg heeft om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, en het belangrijk is een gedeeld beeld te hebben over de mogelijkheden in de verschillende marktsegmenten.

Daarna is uitgewerkt wat we in Nederland in de komende vijf jaar het beste kunnen doen om hierop voorbereid te zijn en om de kansen te pakken voor de Nederlandse industrie. Dit heeft geleid tot nieuwe acties voor op de uitvoeringsagenda.


Categorie: kamerstukken

 nieuws