Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015

09.10.2015

Het afgelopen jaar kende een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van energie. De prijzen voor olie, gas en kolen zijn verder gedaald en daarmee ook de elektriciteitsprijs. Het gaswinningsbesluit Groningen leidt tot een daling van de Nederlandse gasproductie. Er zijn nieuwe kolencentrales in Nederland in gebruik genomen. Ook de energiehuishouding van de landen om ons heen verandert en de situatie ten aanzien van de onzekerheid over olie en gas uit Rusland en het Midden-Oosten duurt voort.

De gevolgen van veranderingen in de energiehuishouding worden door iedereen gevoeld. Energie is daardoor ‘trending topic’, zowel voor de politiek als ook voor andere partijen in de samenleving. Deze nieuwe Nationale Energieverkenning ambieert de politieke besluit- vorming en het maatschappelijk debat over energie en klimaat te faciliteren. De NEV geeft feitelijke en actuele informatie en duiding door een compleet samenhangend beeld van de Nederlandse energiehuishouding te schetsen.


Categorie: kamerstukken

 nieuws