Emissiehandel voor Europees klimaatbeleid: mini-enquête EU ETS

30.11.2015

Het EU ETS is het Europese cap-and-trade emissiehandelssysteem voor de broeikasgassen. Doel is dat de emissies onder het plafond (de 'cap') blijven, dat reducties daar plaatsvinden waar dat het goedkoopst kan, en dat innovatie gestimuleerd wordt doordat CO2 emitteren een prijs krijgt. Grote installaties van de industrie en de elektriciteitssector vallen onder het systeem. Ongeveer 45% van de totale in Europa uitgestoten emissies vallen onder het EU ETS.

In 2014 heeft de Europese Raad besloten dat de EU in 2030 40% CO2 gaat reduceren t.o.v. 1990. In dat kader is ook besloten dat de jaarlijkse verlaging van het plafond in 2020 van 1,7% naar 2,2% gaat. Het ETS zorgt daarmee voor 43% reductie in 2030 t.o.v. 2005. De reductie in 2050 wordt dan 87% t.o.v. 2005. Aan twee deskundigen legde de Nieuwsbrief Milieu en Economie een aantal vragen voor:

- Maurits Blanson Henkemans, op persoonlijke titel, hij deed tot juni 2015 bij EZ het EU ETS en werkt nu bij Climate Strategies in Londen;
- Sander de Bruyn, die bij CE Delft sinds 2007 onderzoek doet naar het EU ETS, voor nationale overheden, NGO’s, bedrijfsleven en de Europese Commissie.

De mini-enquête EU ETS kan gelezen worden op de website van de Nieuwsbrief Milieu en Economie. nieuws