Voorzitters en wetenschappelijk adviseurs

Prof. dr. Marjan Hofkes en prof. dr. Harmen Verbruggen treden op als voorzitters en wetenschappelijk adviseurs van het netwerk.

De belangrijkste rollen van de voorzitters zijn:

  • Het vormen van een liaison tussen onderzoeksgroepen in de milieueconomie in binnen- en buitenland en het netwerk groene groei;
  • Het leveren van input voor de uitwerking van de themasessies;
  • Het voorzitten van de netwerksessies;
  • Het communiceren van de uitkomsten van de sessies naar een breder publiek.


Prof. dr. Marjan Hofkes
is hoogleraar Milieueconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). >>

Prof. dr. Harmen Verbruggen is hoogleraar Internationale Milieueconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), afdeling Ruimtelijke Economie.  >>


 over ons  > wetenschappelijk adviseurs