Waterkwaliteit nu en in de toekomst

26.05.2015

De maatregelen in de nieuwe plannen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in veel wateren onvoldoende om de ecologische einddoelen te halen. Dit blijkt uit de ex ante evaluatie van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2016-2021, gehouden door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). nieuws