Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA

07.03.2016

Aan het CPB is gevraagd om een reactie te geven op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA. Dit Voorontwerp zet drie stippen op de horizon voor Nederland: vermindering van de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% en in 2050 met 95%. Daarbij moet het aandeel duurzame energie in 2050 100% zijn.

Hieronder de link naar de reactie van het CPB op het voorontwerp. Het voorontwerp zelf kan gedownload worden van de site van GroenLinks. nieuws