Verslag 'Het verplichten van schone nieuwe technologieën'

19.04.2016

Op 10 maart vond het derde seminar plaats van het Netwerk Groene Groei, met als thema 'Het verplichten van schone nieuwe technologieën'. Rick van der Ploeg (Oxford universiteit en VU) verzorgde de aftrap met een presentatie over de spanning tussen politieke doelstellingen en de keuze voor beleidsinstrumenten in het milieubeleid. Volgens de economische theorie is het beprijzen van CO2-emissie de beste optie om de 2-gradendoelstelling te realiseren.

Frans Oosterhuis van het IVM ging nader in op technologieforcerende normstelling in het milieubeleid. Startpunt van zijn betoog was de observatie dat belastingheffing ter correctie van een marktfalen in het milieubeleid niet altijd optimaal is. Transactiekosten en onzekerheid maken het lastig om een extern effect via een heffing volledig te internaliseren. Voordeel van een technologieforcerende norm is de prikkel voor innovatie.

Edwin van der Werf ging vervolgens dieper in op de betekenis van een standaard of norm in het milieubeleid. Ruben Alblas tenslotte keek door de bril van KLM naar het vraagstuk van verduurzaming. Zijn stelling was dat in de luchtvaartindustrie technologische ontwikkeling de sleutel is tot verduurzaming.

Lees het hele verslag van de middag op de website van De Nieuwsbrief Milieu & Economie.


Categorie: nieuws

 nieuws