Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

01.12.2015

CPB en PBL hebben de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) 2015 gepubliceerd. De WLO is de basis voor veel beleidsbeslissingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland. Lees alles over deze studie op www.wlo2015.nl. nieuws