Technological Uncertainty in Meeting Europe’s Decarbonisation Goals

23.01.2015

De elektriciteitsmarkt is sterk in beweging en kent vele onzekerheden. Een van de belangrijkste onzekerheden betreft de ontwikkeling van de diverse technieken. Zelf als het beleid ervoor kiest om de CO2-uitstoot in 2050 met 90% te verminderen, blijft de onzekerheid over welke techniek in 2050 het meest rendabel is, groot.
 nieuws