Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

25.11.2014

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog, maar de vraag is of dit kan standhouden. Ongewenste klimaatverandering dreigt. Innovatie in het energiesysteem is belangrijk om dit tegen te gaan. Het huidige overheidsbeleid richt zich sterk op energie- en klimaatdoelen voor 2020 en nauwelijks op de periode daarna. De ontwikkeling van innovatieve energieopties na 2020 is daardoor nog te beperkt.

CPB, PBL & SCP (2014), Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning. Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.

Download het rapport middels onderstaande link. nieuws