Groene groei economisch verkend

18.07.2016

Groene groei is een met onzekerheid omgeven wenkend perspectief, gedragen door technologie-optimisme. Deze onzekerheden hoeven de overgang naar een groen groeipad niet in de weg te staan. Onzekerheid, risico-preferentie en creative destruction kenmerken immers technologische vernieuwing en economische groei. Dat is niet anders bij groene groei, met dien verstande dat bij groene groei wordt afgeweken van het onduurzame, business-as-usual, groeipad. Dat op den duur het bestaande groeipad niet houdbaar is, doet niet af aan de op korte termijn noodzakelijke transitieperiode, die waarschijnlijk niet kosteloos is.


Categorie: position papers

 nieuws