Energierapport - Transitie naar duurzaam

18.01.2016

Het Energierapport geeft een strategische en langetermijnvisie op onze energievoorziening en benoemt de belangrijkste uitkomsten van het in december 2015 gesloten internationale klimaatakkoord. Burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden met het Energierapport uitgenodigd om deel te nemen aan een dialoog over de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Het Energierapport kan worden gedownload van de website de Rijksoverheid.


Categorie: kamerstukken

 nieuws