'Brede welvaart' in het onderzoek van het PBL

20.04.2016

Een commissie van de Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan naar brede welvaart en hiervoor PBL gevraagd om een overzicht op te stellen van reeds beschikbare kennis en relevante ontwikkelingen. De vraag hoe we welvaartsverbetering meten staat daarin centraal. Deze notitie levert de gevraagde bijdragen en gaat tevens in op de vragen die de Kamercommissie zichzelf stelt, in een poging aan te geven op welke terreinen de commissie kan voortbouwen op relevante bevindingen uit de literatuur. nieuws