Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

10.06.2015

Het huidige milieubeleid, ontwikkeld vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, is voortdurend gemoderniseerd. De ambities van het Nederlandse milieubeleid bereikten hun hoogtepunt aan het begin van de jaren 90, wat voor veel goede ontwikkelingen heeft gezorgd. Sinds het begin van de 21ste eeuw is het milieubeleid echter steeds minder ambitieus geworden en het tempo van de milieuverbetering is afgenomen. Deze beleidsstudie van Nico Hoogervorst en Frank Dietz van het PBL beschrijft het verloop van dat proces en zoekt naar verklaringen voor de teruggelopen ambities. nieuws