Aanpalende economische effecten biobased economy

05.03.2015

CE Delft heeft in 2013 in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een nulmeting van de omvang van de biobased economy gemaakt, waarbij naast energie ook de materialen-sectoren en chemie zijn meegenomen. Binnen deze nulmeting wordt uitgegaan van de sector waar de biobased grondstof als halffabricaat wordt geproduceerd (RVO, 2014). Aanpalende activiteiten rondom biobased-producerende bedrijven, die uitbesteed zijn aan andere organisaties blijven hierdoor buiten beeld. Denk hierbij aan onderzoek en marketing, consultancy, toelevering van grondstoffen, het maken van het eindproduct.

Deze rapportage gaat in op de economische betekenis van deze aanpalende activiteiten, en schetst tevens een totaal beeld van omvang en ontwikkeling van het gehele biobased cluster in de periode 2005-2013. nieuws