27.03.2013 What have we learned from attempts to introduce green-growth policies?

OECD Green Growth Paper[meer...]

  26.02.2013 Why New Business Models Matter for Green Growth

OECD Green Growth Paper[meer...]

  08.01.2013 Interactie Milieubeleidsinstrumenten met het ETS

Hoe valt de inzet van milieubeleidsinstrumenten te begrijpen als er in veel gevallen geen enkel effect is op de CO2 uitstoot in de Europese Unie?[meer...]

  21.11.2012 Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Een overzicht van de kosten en effecten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies, door CE Delft en IVM.[meer...]

  03.10.2012 Air Pollution Policy in Europe: Quantifying the Interaction with Greenhouse Gases and Climate Change Policies

CPB discussion paper over luchtbeleid in Europa[meer...]

  01.10.2012 Green growth -- lessons from growth theory

Deze paper beoordeelt dynamische algemene evenwichtsmodellen om inzichten over de interactie tussen economische groei en milieuvraagstukken te verzamelen. [meer...]

  01.10.2012 The role of technological change in green growth

Dit paper geeft een overzicht van de literatuur over milieuvriendelijke technologische verandering, met een focus op de relevante lessen voor ontwikkelingslanden.[meer...]

  05.08.2012 OPINIE - Groene Groei: oplossing of luchtbel?

Onderzoekers van LEI Wageningen UR doen concrete voorstellen om de groene groei strategie van de Nederlandse overheid te versterken.[meer...]

  27.06.2012 Private investment in inclusive green growth and climate-related activities: key messages from the literature and bibliography

A World Bank Working Paper on the available reports and research of green and climate-related investment.[meer...]

  26.06.2012 Incorporating green growth and sustainable development policies into structural reform agendas

A World Bank Working Paper on how to incorporate green growth and sustainable development policies structural reform agendas.[meer...]

  25.06.2012 ICTs in support of green growth

A World Bank Working Paper on a Knowledge Product for the ICT Sector Unit’s Green Growth Program.[meer...]

  24.05.2012 Inclusive green growth: the pathway to sustainable development: Main report

Dit rapport van de Wereldbank stelt dat aanhoudende groei noodzakelijk is om de dringende ontwikkelingsbehoeften van de armen in de wereld te realiseren.[meer...]

  01.05.2012 The relationship of sustainable development to international economic and financial crises

World Bank Issue brief Rio+20: a framework for action for sustainable development. [meer...]

  01.05.2012 "Green Growth:" an exploratory review

Deze working paper van de Wereldbank heeft als doel een eerste verkennend onderzoek te bieden naar de doelstellingen en onderliggende veronderstellingen die zijn ingebed in de huidige opvattingen over groene groei.[meer...]

  01.03.2012 'Green' growth, 'green' jobs and labor markets

Policy Research working paper no. WPS 5990. Washington, DC: World Bank.[meer...]

  10.01.2012 International trade and green growth

A World Bank Policy Research Working Paper on the challenges and opportunities raised by international trade for developing countries considering a green growth strategy.[meer...]

  10.01.2012 Ecosystem services and green growth

A World Bank Policy Research Working Paper on the complex connections between the natural environment and human well-being. [meer...]

  01.01.2012 A toolkit of policy options to support inclusive green growth

A World Bank working paper[meer...]

  01.01.2012 Green growth, technology and innovation

Deze paper verkent de bestaande patronen van groene innovatie en geeft een overzicht van groen innovatiebeleid voor ontwikkelingslanden. [meer...]

  01.01.2012 Green growth report

Board report van de Wereldbank over groene groei.[meer...]

  06.11.2011 Analyse routekaart 2050

CPB notitie over de economische gevolgen van het pad dat geschetst wordt in de Europese Routekaart 2050 voor Nederland en de Europese Unie.[meer...]

  01.11.2011 From growth to green growth -- a framework

Policy research working paper van de Wereldbank[meer...]

  10.01.2010 Psychology and behavioral economics lessons for the design of a green growth strategy

A World Bank Policy Research Working Paper on human decision making.[meer...]


 nieuws