27.10.2014 The Global Green Economy Index: A data-driven benchmark supporting green growth

Inzichten uit de Global Green Economy Index[meer...]

  09.10.2014 Building competitive green industries : the climate and clean technology opportunity for developing countries

A World Bank Working Paper[meer...]

  02.10.2014 Green Growth Indicators for Agriculture: A Preliminary Assessment

OECD Green Growth Studies[meer...]

  01.10.2014 The Global Green Economy Index

Measuring National Performance in the Green Economy, 4th Edition[meer...]

  04.09.2014 Groene Groei

De commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer debatteerde op donderdag 4 september 2014 over de voortgang van de groene groei.[meer...]

  01.09.2014 The economic impact of low-carbon vehicles in the Netherlands

Rapport van Cambridge Econometrics over de economische impact van voertuigen met een lage CO2 uitstoot.[meer...]

  21.08.2014 Estimating Shadow Prices of Pollution in Selected OECD Countries

OECD Green Growth Paper[meer...]

  27.06.2014 The Role of Standards in Eco-innovation: Lessons for Policymakers

Article by Herman Vollebergh and Edwin van der Werf in the Review of Environmental Economics and Policy.[meer...]

  24.06.2014 Green Growth Indicators 2014

Update van de OESO-publicatie 'Towards Green Growth: Monitoring progress' uit 2011.[meer...]

  05.05.2014 Economische radar van de biobased economie in Nederland

CE Delft heeft in opdracht van RVO.NL en de Programmadirectie Biobased Economy van het Ministerie van EZ een nulmeting van de economische waarde van de BBE in de Nederlandse economie opgesteld.[meer...]

  13.03.2014 Milieu als groene motor van de economie

Deze notitie is de eerste stap in het onderzoeksprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de economische wetenschap en het beleid voor groene groei dichter bij elkaar bedoelt te brengen.[meer...]

  03.03.2014 Het echte groene boekje: definities, debat en acties voor een groene economie

Dit boekje van Triple E Consulting bespreekt concepten, definities, openstaande kwesties en huidige acties op groene groei.[meer...]

  13.02.2014 Greener Skills and Jobs

OECD Green Growth Studies[meer...]

  01.12.2013 Clean-development investments: an incentive-compatible CGE modeling framework

A World Bank Policy Research Working Paper on a novel approach to represent the Clean Development Mechanism. [meer...]

  14.10.2013 Policy Instruments to Support Green Growth in Agriculture

This report synthesises the experience of OECD countries in developing and implementing policies, programmes and initiatives related to green growth in the agricultural sector, based primarily on material provided by governments. [meer...]

  01.10.2013 Green industrial policies: when and how

A World Bank Policy Research Working Paper on green industrial policies.[meer...]

  24.09.2013 Green Growth in Cities

Green Growth in Cities presents the OECD Green Cities Programme’s main findings and policy recommendations, and provides a preliminary approach to measuring green growth in cities.[meer...]

  06.08.2013 MoneyMoves two

A World Bank Working Paper on how private sector finance can work for a sustainable future[meer...]

  17.07.2013 From growth to inclusive green growth : the economics of sustainable development

Korte samenvatting van de Wereldbank dat een actiekader biedt voor duurzame ontwikkeling.[meer...]

  24.06.2013 Balancing act: cutting energy subsidies while protecting affordability

World Bank report on the cost of energy in Eastern Europe and Central Asia.[meer...]

  11.06.2013 Kansen voor de circulaire economie in Nederland

Dit TNO-rapport geeft een overzicht van de kansen en belemmeringen naar een meer circulaire economie in Nederland.[meer...]

  23.05.2013 Green growth in the Benelux

Rapport van de OECD over het meten van de lokale transitie naar een koolstofarme economie in grensgebieden.[meer...]

  01.04.2013 Private Sector Initiatives on Measuring and Reporting on Green Growth

Paper van de OECD en het Green Growth Knowledge Platform.[meer...]

  01.04.2013 Moving Towards a Common Approach on Green Growth Indicators

Deze paper schetst een conceptueel kader voor de indicatoren van groene groei die de noodzakelijke elementen die nodig zijn voor een overgang naar een groene economie, kunnen helpen overbrengen.[meer...]

  28.03.2013 Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie

Brief van de minister van EZ en staatsecretaris van IenM aan de Tweede Kamer.[meer...]


 nieuws