10.06.2015 Ambities in het Nederlandse milieubeleid: toen en nu

Beleidsstudie van het PBL over de ambities van het Nederlandse milieubeleid vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw.[meer...]

  26.05.2015 Waterkwaliteit nu en in de toekomst

Ex ante evaluatie van het PBL over de maatregelen om de ecologische einddoelen te halen die Nederland zich gesteld heeft binnen de Europese Kaderrichtlijn Water.[meer...]

Door:M. Hofkes & H. Verbruggen   22.05.2015 Malthus revisited?

Column van de voorzitters van het Netwerk Groene Groei, Marjan Hofkes en Harmen Verbruggen, over de wet van de afnemende meeropbrengsten [meer...]

  11.05.2015 3 Steps to Decarbonizing Development for a Zero-Carbon Future

A World Bank News Publication[meer...]

  11.05.2015 Nieuw rapport van De Wereldbank over klimaatbeleid

Een drie-stappen-plan naar een klimaatneutrale toekomst.[meer...]

  29.04.2015 Nieuwe editie webmagazine 'Green Growth - The Nordic Way'

Op 29 april is een nieuwe editie gepubliceerd van het webmagazine Green Growth – the Nordic Way.[meer...]

  23.04.2015 Canon deel 12: Milieueconomie

Artikel van Jeroen van den Bergh, Daan van Soest en Aart de Zeeuw over milieueconomie in ESB.[meer...]

  23.04.2015 Een toekomstbestendig belastingstelsel

Maak arbeid goedkoper en grondstoffen en vervuiling duurder. Daartoe riep De Groene Zaak 23 april op in een petitie aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de herziening van het belastingstelsel.[meer...]

  21.04.2015 Sturing geven aan groene groei

Opties voor een groenegroeiagenda. [meer...]

  13.04.2015 Inclusive Green Growth

PBL-studie over inclusieve groene groei.[meer...]

  31.03.2015 Energie- en klimaatbeleid van het Verenigd Koninkrijk

Lessen voor Nederland?[meer...]

  24.03.2015 Wereldwijde klimaateffecten - Risico’s en kansen voor Nederland

Klimaatverandering in het buitenland heeft gevolgen voor het functioneren van Nederland. Deze PBL-studie verkent de risico's en kansen voor Nederland van wereldwijde klimaatverandering.[meer...]

  05.03.2015 Aanpalende economische effecten biobased economy

Aanvulling op de CE Delft studie 'Economische radar van de biobased economie in Nederland'.[meer...]

  05.03.2015 Werkgelegenheid door elektrisch vervoer in 2020

CE Delft-studie naar de verwachte werkgelegenheid in de Nederlandse elektrisch vervoersector.[meer...]

  04.03.2015 The low carbon city development program (LCCDP) guidebook : a systems approach to low carbon development in ci

A World Bank Working Paper[meer...]

  02.03.2015 Natuurlijk Kapitaal Nederland: welke begrippen en concepten spelen een rol?

PBL-publicatie over het denkkader van het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (2014-2016). [meer...]

  23.02.2015 Land Transport and How to Unlock Investment in Support of "Green Growth"

OECD Green Growth Paper[meer...]

  12.02.2015 Water security for all : the next wave of tools - 2013/14 annual report

World Bank Annual Report[meer...]

  12.02.2015 Material Resources, Productivity and the Environment

This OECD report examines how material resources flow between the economy and the environment, and the factors that drive changes in resource productivity over time and across countries.[meer...]

  09.02.2015 Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy

Green Finance and Investment Series[meer...]

  05.02.2015 Door autobelastingen zijn nieuwe personenauto’s in EU vaker zuinig

Het PBL onderzocht samen met de Universiteit Tilburg en het (CPB) in welke mate nationaal fiscaal beleid heeft bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s.[meer...]

  23.01.2015 Technological Uncertainty in Meeting Europe’s Decarbonisation Goals

CPB discussion paper over de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van diverse technieken in de elektriciteitsmarkt.[meer...]

  20.01.2015 Overzicht van de nationale middelen

Bijlage bij de kamerbrief over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau. [meer...]

  20.01.2015 Kamerbrief over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het beleid rond Circulaire Economie op nationaal en Europees niveau.[meer...]

  25.11.2014 Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

Een rapport van PBL, CPB en SCP over de uitdagingen van een adaptief energie-innovatiebeleid.[meer...]


 nieuws