04.12.2015 Visualisatie Groene Groei

Een visualisatie van de CBS-indicatoren voor groene groei.[meer...]

  04.12.2015 Green Growth in the Netherlands 2015

In de publicatie Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie “groener” wordt. [meer...]

  01.12.2015 Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) 2015

CPB en PBL hebben de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) 2015 gepubliceerd.[meer...]

  30.11.2015 Role of Fiscal Instruments in Promoting Low-carbon Technology Innovation

A Green Growth Knowledge Platform Working Paper[meer...]

  30.11.2015 Environmental Taxation in Transport

A Green Growth Knowledge Platform Working Paper.[meer...]

  30.11.2015 Emissiehandel voor Europees klimaatbeleid: mini-enquête EU ETS

Een mini-enquête over EU ETS van de Nieuwsbrief Milieu en Economie. De vragen worden gesteld aan Maurits Blanson Henkemans en Sander de Bruyn.[meer...]

  30.11.2015 Towards a Workable and Effective Climate Regime

A VoxEU.org eBook on what needs to be done to build a climate regime that is both workable and effective.[meer...]

  24.11.2015 Klimaattop in Parijs

De Tweede Kamer debatteerde op dinsdag 24 november 2015 in de plenaire zaal over de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die van 30 november tot en met 11 december 2015 in Parijs wordt gehouden.[meer...]

  09.11.2015 Kamerstuk 31 793 Internationale klimaatafspraken

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 21e Conferentie van Partijen (COP21) bij het VN Klimaatverdrag.[meer...]

  03.11.2015 The Economic Consequences of Climate Change

A quantitative assessment of the consequences of climate change on economic growth through to 2060 and beyond by the OECD.[meer...]

  26.10.2015 Environment at a Glance 2015

This OECD report shows the progress that OECD countries have made since 2000 in addressing a range of environmental challenges.[meer...]

  18.10.2015 Zonder duurzame, groene groei is er geen toekomst

Artikel van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg in de Telegraaf[meer...]

  14.10.2015 The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being

This OECD report on provides a toolbox for governments that wish to strengthen innovation and make it more supportive of inclusive and green growth.[meer...]

  09.10.2015 Kamerbrief Nationale Energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning is door samenwerking tussen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tot stand gekomen. [meer...]

  21.09.2015 Moving Towards a Circular Economy – Successful Nordic Business Models

This report shows 18 case examples of Nordic businesses which are part of the Nordic circular economy. [meer...]

  03.09.2015 Energiebeleid, duurzaamheid en groene groei

Themanummer van TPEdigitaal[meer...]

  27.07.2015 Towards Green Growth?

Four years after the launch of the OECD Green Growth Strategy, this report draws lessons from country experience and examines how to enhance policy design to deliver green growth.[meer...]

  23.07.2015 Green skills and innovation for inclusive growth

This publication originates from the second 'green skills' forum jointly organisd by Cedefop and the OECD.[meer...]

  10.07.2015 Kamerstuk 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Ruim honderd partijen hebben de afgelopen twee jaren de afspraken van de tafel voor mobiliteit en transport van het energieakkoord uitgewerkt.[meer...]

  03.07.2015 De potentie van de circulaire economie

Van circulaire grondstoffencycli naar circulaire macro-economie: special van de Rabobank. [meer...]

  22.06.2015 Mogelijkheden voor 'groene groei' in Europa

Op 5 juni hield het Europese netwerk van hoofden van milieuagentschappen (EPA Netwerk) een bijeenkomst over Groene Groei in Brussel. In de Nieuwsbrief Milieu & Economie een paar impressies van deze bijeenkomst.[meer...]

  18.06.2015 Reactie op de Monitor Duurzaam Nederland (CBS, 2014) - hoofdstuk 4: Groene Groei

In het najaar 2014 is de Monitor Duurzaam Nederland van het CBS en de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) voor de derde maal gepubliceerd. Dit is de kabinetsreactie op het vierde hoofdstuk uit de monitor.[meer...]

  18.06.2015 Kamerbrief over Tussenbalans Groene Groei 2015

De kamerbrief van minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Mansvel (IenM) bij het rapport Tussenbalans Groene Groei 2015.[meer...]

  18.06.2015 Tussenbalans Groene Groei

In dit document schetst het kabinet de belangrijkste resultaten op de pijlers en domeinen sinds de brief 'Groene Groei: voor een sterke, duurzame economie' van 28 maart 2013.[meer...]

  18.06.2015 Circulaire economie: van wens naar uitvoering

Een advies van de Rli met een aantal aanbevelingen aan het Rijk en aan provincies, regio’s en gemeenten over het ontwikkelen van de circulaire economie van experiment naar gemeengoed. [meer...]


 nieuws