24.11.2016 Save the date! Inspiratie- en netwerkbijeenkomst Groene Groei

De netwerken rond Biobased Economy, Circulaire Economie, Grondstoffen, Elektrisch Vervoer, Green Deals en Ruimte-in-regels zetten samen in op Groene Groei.[meer...]

  15.09.2016 Climate, Growth and a Global Agenda: Presentation by Professor Lord Nicholas Stern

This talk will present the logic, urgency and promise of tackling climate change, the subtitle of Stern’s 2015 book "Why are we waiting?" [meer...]

  18.07.2016 Groene groei economisch verkend

Position paper van Marjan Hofkes en Harmen Verbruggen van de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitters van het Netwerk Groene Groei.[meer...]

  13.07.2016 Perspectief op Groene Groei

Artikel in ESB van de voorzitters van het Netwerk Groene Groei, Marjan Hofkes en Harmen Verbruggen.[meer...]

  23.06.2016 SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

De SER pleit voor een ambitieuze transitieagenda waardoor Nederland in een aantal ketens wereldwijd koploper kan worden op het gebied van circulaire economie.[meer...]

  19.05.2016 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

In het politieke en maatschappelijke debat is meer gestructureerde aandacht nodig voor de brede welvaart. Dat concludeert de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip in haar rapport ‘Welvaart in kaart’.[meer...]

  03.05.2016 Groene groei en welvaart: een conceptueel denkkader

CPB Notitie waarin de relatie tussen verduurzaming, economische groei en maatschappelijke welvaart met een conceptueel denkkader besproken wordt.[meer...]

  20.04.2016 'Brede welvaart' in het onderzoek van het PBL

Een commissie van de Tweede Kamer heeft onderzoek gedaan naar brede welvaart en hiervoor PBL gevraagd om een overzicht op te stellen van reeds beschikbare kennis en relevante ontwikkelingen.[meer...]

  20.04.2016 Green Growth, Indicators, and the SDGs

The Green Growth Knowledge Platform (GGKP) held a webinar on 20 April, debating where and how we can improve the way we measure our progress towards an inclusive green economy, including how this relates to the SDGs.[meer...]

  19.04.2016 Verslag 'Het verplichten van schone nieuwe technologieën'

Op 10 maart vond het derde seminar plaats van het Netwerk Groene Groei, met als thema 'Het verplichten van schone nieuwe technologieën'. [meer...]

  14.04.2016 Green Deal Elektrisch Vervoer zet in op Groene Groei

Met de ondertekening van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 verlengt minister Henk Kamp het Formule E-Team met vijf jaar. [meer...]

Door:R. van der Ploeg   01.04.2016 Nederlandse milieubeleid moet op een andere leest ... anders blijven we het lachertje van Europa

Column van fellow Rick van der Ploeg over het Nederlandse milieubeleid, dat ver achterblijft bij het Europees gemiddelde en de bindende afspraken uit 2009.[meer...]

  31.03.2016 Sustainable Lifestyles, Social Innovation & Transitions: directions for policy & research

Uitnodiging voor het seminar over duurzame levensstijlen op 4 april, in Delft, georganiseerd vanuit het GLAMURS project. [meer...]

  31.03.2016 Themawebsite Planbureau voor de Leefomgeving

PBL heeft een themawebsite over energietransitie gepubliceerd.[meer...]

  19.03.2016 Towards a green economy in Germany? The role of energy efficiency policies

Paper by Marc Ringel, Barbara Schlomann, Michael Krail and Clemens Rohde, published in Applied Energy.[meer...]

  19.03.2016 Towards green growth: How does green innovation affect employment?

Paper by Rasi Kunapatarawong and Ester Martinez-Ros, published in Research Policy.[meer...]

  07.03.2016 Voorontwerp Klimaatwet GroenLinks en de PvdA

Aan het CPB is gevraagd om een reactie te geven op het Voorontwerp van de Klimaatwet van GroenLinks en de PvdA.[meer...]

  03.03.2016 Internationale grondstoffendeal met Frankrijk, Vlaanderen en Verenigd Koninkrijk

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) tekent vandaag in Brussel een internationale overeenkomst om de handel in grondstoffen als aluminium en lood die overblijven na afvalverbranding te stimuleren.[meer...]

  05.02.2016 Strategische visie Biomassa 2030

Naar verwachting zal de Nederlandse vraag naar biomassa groeien. Dit biedt kansen voor een groene groei van de economie. [meer...]

  25.01.2016 Dijksma werkt Europees aan een duurzame circulaire economie

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) spreekt vandaag over circulaire economie tijdens een bijeenkomst met het Europese bedrijfsleven, belangenorganisaties en beleidsmakers.[meer...]

  18.01.2016 Energierapport - Transitie naar duurzaam

Dit Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland.[meer...]

  12.01.2016 Vergroening van de landbouw kan met economische prikkels

LEI Wageningen UR is nagegaan of economische prikkels in de landbouw het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kunnen verduurzamen.[meer...]

  06.01.2016 New Perspectives for Environmental Policies Through Behavioral Economics

This book by Frank Beckenbach and Walter Kahlenborn reflects the potentials of behavioral economics for assessing environmental policy instruments.[meer...]

  24.12.2015 Verslag seminar 'Slimme marktprikkels'

Op 8 december organiseerde het Netwerk groene groei een seminar over het thema 'slimme marktprikkels'. In de Nieuwsbrief Milieu en Economie een korte samenvatting.[meer...]

  18.12.2015 Uitfasering kolencentrales

Kamerbrief over het uitfaseren van de kolencentrales in Nederland[meer...]


 nieuws