Studies over Nederland

  23.01.2015 Technological Uncertainty in Meeting Europe’s Decarbonisation Goals

CPB discussion paper over de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van diverse technieken in de elektriciteitsmarkt.[meer...]

  25.11.2014 Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

Een rapport van PBL, CPB en SCP over de uitdagingen van een adaptief energie-innovatiebeleid.[meer...]

  01.09.2014 The economic impact of low-carbon vehicles in the Netherlands

Rapport van Cambridge Econometrics over de economische impact van voertuigen met een lage CO2 uitstoot.[meer...]

  05.05.2014 Economische radar van de biobased economie in Nederland

CE Delft heeft in opdracht van RVO.NL en de Programmadirectie Biobased Economy van het Ministerie van EZ een nulmeting van de economische waarde van de BBE in de Nederlandse economie opgesteld.[meer...]

  13.03.2014 Milieu als groene motor van de economie

Deze notitie is de eerste stap in het onderzoeksprogramma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de economische wetenschap en het beleid voor groene groei dichter bij elkaar bedoelt te brengen.[meer...]

  03.03.2014 Het echte groene boekje: definities, debat en acties voor een groene economie

Dit boekje van Triple E Consulting bespreekt concepten, definities, openstaande kwesties en huidige acties op groene groei.[meer...]

  11.06.2013 Kansen voor de circulaire economie in Nederland

Dit TNO-rapport geeft een overzicht van de kansen en belemmeringen naar een meer circulaire economie in Nederland.[meer...]

  23.05.2013 Green growth in the Benelux

Rapport van de OECD over het meten van de lokale transitie naar een koolstofarme economie in grensgebieden.[meer...]

  08.01.2013 Interactie Milieubeleidsinstrumenten met het ETS

Hoe valt de inzet van milieubeleidsinstrumenten te begrijpen als er in veel gevallen geen enkel effect is op de CO2 uitstoot in de Europese Unie?[meer...]

  21.11.2012 Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

Een overzicht van de kosten en effecten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid, op basis van bestaande evaluatiestudies, door CE Delft en IVM.[meer...]

  05.08.2012 OPINIE - Groene Groei: oplossing of luchtbel?

Onderzoekers van LEI Wageningen UR doen concrete voorstellen om de groene groei strategie van de Nederlandse overheid te versterken.[meer...]

  06.11.2011 Analyse routekaart 2050

CPB notitie over de economische gevolgen van het pad dat geschetst wordt in de Europese Routekaart 2050 voor Nederland en de Europese Unie.[meer...]


 documenten  > studies over nederland