Visualisatie Groene Groei

04.12.2015

In de visualisatie worden de trends van de indicatoren per thema in Nederland (linkerkant) en de positie van Nederland in de Europese Unie of de OESO (rechterkant) samengevat in de gekleurde bolletjes. Een rode kleur geeft aan dat de trend negatief is, geel geeft een neutrale, groen een positieve ontwikkeling aan. Zie voor meer informatie de CBS-publicatie Green Growth in the Netherlands 2015.