Technologische ontwikkeling en groene groei: Lessen van de endogene groeitheorie

08.09.2015

Uit de groeitheorie is bekend dat technologische ontwikkeling en accumulatie van (menselijk) kapitaal de drijvende krachten achter economische groei zijn. En economische groei gaat gepaard met werkgelegenheid. Beleid dat gericht is op 'groene' groei hoeft niet per se de economische groei te remmen. Wel vraagt 'groene' groei om investeringen in de ontwikkeling van schonere, groenere vormen van technologie, om te voorkomen dat het milieu uitgeput raakt.

Het doel van dit seminar is om dieper in te gaan op de aard van de technologische ontwikkeling, die wordt gezien als de motor achter groene groei. Is dit een proces van incrementele innovaties of is het wachten op doorbraaktechnologieën? Verloopt dit proces endogeen of zijn externe factoren bepalend? Kan het beleid dit proces sturen?

Sprekers zijn:

  • Prof. dr. Marjan Hofkes en prof. dr. Harmen Verbruggen (VU)
  • Prof. dr. Sjak Smulders (Tilburg Sustainability Center)
  • Ferdinand Grapperhaus en Willem Kesteloo (PowerWindow)
  • Prof. dr. Frank den Butter (VU)

Hieronder kunt u het volledige programma en de presentaties downloaden.

Datum en tijd
Dinsdag 8 september, 13:30 - 17:15 uur. Na afloop vindt er een borrel plaats.

Locatie
7AM Buitenhof, Zaal 8, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag.

Registratie
U kunt zich voor dit seminar registreren door een e-mail te sturen naar netwerkgroenegroei(at)seo.nl met daarin uw naam, e-mailadres en beroep. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van het seminar. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, daarom raden wij u aan om u zo snel mogelijk te registreren.


Categorie: activiteiten