Slimme marktprikkels

08.12.2015

Marktconforme instrumenten hebben hun weg wel gevonden in het milieubeleid van met name Westerse landen. Maar er is nog geen sprake van een volledige internalisering van de externe kosten. Dit valt terug te voeren op twee zwaarwegende politiek-economische factoren die eigen zijn aan de toepassing van marktconforme instrumenten, namelijk de inkomenseffecten (consumenten) en de gepercipieerde effecten op de internationale concurrentiepositie (producenten). Dit heeft ertoe geleid dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van subsidieprogramma’s, met de bekende ongewenste neveneffecten, en dat milieuheffingen te laag zijn vastgesteld om een voldoende regulerend effect te hebben en die meer functioneren als bestemmingsheffing (bron van overheidsinkomsten), of in het geval van het  EU systeem van verhandelbare CO2-rechten te veel rechten zijn vrijgegeven.

Willen marktconforme instrumenten van werkelijke betekenis worden in het milieubeleid, dan moet aan bovengenoemde bezwaren tegemoet worden gekomen. In die zin moeten het dan ‘slimme marktprikkels’ worden. Meerdere strategieën zijn denkbaar, al dan niet in combinatie:

  1. Werkelijke vergroening van het belastingstelsel, waarbij eerst de belasting op arbeid wordt verlaagd alvorens marktconforme instrumenten te introduceren.
  2. Een zorgvuldige selectie van milieubelastende stoffen en grondstoffen waarvan de reductie van het gebruik het meeste effect sorteert.
  3. Marktconforme instrumenten vormgeven als deposit-refund systemen.
  4. Marktconforme instrumenten combineren met comfort, gezondheid en nieuwe waarden.
  5. Marktconforme instrumenten combineren met directe regulering en/of fysieke infrastructuur, waarbij alleen wordt betaald boven een norm, of van een bepaalde infrastructuur gebruik mag worden gemaakt.

Ook komt de vraag aan bod of beleid gebaseerd op gedragswetenschappelijke inzichten een alternatief kan vormen voor marktprikkels in het milieubeleid. Sprekers zijn onder andere Reyer Gerlagh, Rob Aalbers en Carl Koopmans.

Datum
Dinsdag 8 december,  13:30 – 18:00 uur
 
Locatie
7AM Buitenhof, Zaal 9, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag
 
Registratie
U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een mail te sturen naar netwerkgroenegroei(at)seo.nl Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis.


Categorie: activiteiten