Het verplichten van nieuwe schone technologieën

10.03.2016

Het Netwerk Groene Groei organiseert op donderdagmiddag 10 maart een seminar met Rick van der Ploeg als key note spreker. Van der Ploeg spreekt over 'Second best and political constraints on greening the economy' waarbij de relatie tussen subsidies voor duurzame energie, economische groei en de groene paradox aan de orde komt.

Het centrale thema van dit seminar is het verplichten van schone nieuwe technologieën. De standaard economische theorie gaat ervan uit dat de richting van de technologische ontwikkeling gestuurd wordt door de relatieve prijsverhoudingen op de markt, die immers de relatieve schaarste aangeven. De modernere, evolutionaire economische theorie ziet technologische ontwikkeling als een maatschappelijk, institutioneel en technologisch traject, waarin over de tijd clusters van technologieën aan elkaar verbonden zijn en zich ontwikkelen. Door het opgesloten zijn in een technologisch traject (lock in) is het moeilijk als gevolg van onzekerheid en hoge investeringen van het ene technologische traject over te schakelen naar een nieuw 'groen' technologisch traject. Beleidsmatig gezien, is daar overheidssteun voor nodig. Het gevaar is natuurlijk dat de overheid niet het 'goede' technologische traject kiest.

Sprekers zijn Rick van der Ploeg (University of Oxford / VU), Frans Oosterhuis (VU), Edwin van der Werf (Wageningen UR) en Ruben Alblas (KLM).

Datum en tijd
Donderdag 10 maart, 13:30 - 17:15 uur. Na afloop vindt er een borrel plaats.

Locatie
7AM Buitenhof, Zaal 8, Buitenhof 47, 2513 AH Den Haag.

Registratie
U kunt zich voor dit seminar registreren door een e-mail te sturen naar netwerkgroenegroei(at)seo.nl met daarin uw naam, e-mailadres en beroep. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van het seminar. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, daarom raden wij u aan om u zo snel mogelijk te registreren.


Categorie: activiteiten